Practice Leaders

Jan Bloem
Marjans van Benthem
Bas te Wierik
Joyce Oomen
Linda Kester
Monique van Gestel - van Gils
Alle practice leaders

Programma


Masterclass Strategisch PPM

De juiste afwegingen kunnen maken tussen innovatie en continuïteit vormt misschien wel de belangrijkste uitdaging voor leiding van veel organisaties. De afwegingen zelf zijn soms al aardig ingewikkeld, maar nog complexer is de vraag welke structuren en culturen van besluitvorming helpen om die afwegingen tussen verschillende veranderinitiatieven goed te kunnen maken.

De ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Technologische, biologische en daarmee gecombineerde sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen komen in hoog tempo over organisaties heen. Disruptief is het nieuwe normaal geworden. Veel organisaties zetten daarom in op de transitie naar wendbaarheid. Met (veel) projecten en agile (scrum) werken. Maar hoe zet je de lijnen daarvoor uit en hoe organiseer je dat? Hoe houd je overzicht en zorg je voor het juiste inzicht? Hoe beïnvloed je het ‘geweten’ van de organisatie als het gaat om het bouwen aan de toekomst ervan, een toekomst die andere dingen vraagt dan het verleden heeft gebracht? Hoe verbind je daarbij strategie en operatie?

In de Masterclass Strategisch PPM worden de deelnemers meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen in Project Portfolio Management (PPM), om steeds de juiste initiatieven te kiezen en te realiseren, die de organisatie helpen haar strategie waar te maken.

In zes bijeenkomsten, verzorgd door Practice Leaders, wordt een leertraject geboden om bestuurders, directeuren en (portfolio)managers beter in staat te stellen hun rol in te vullen in organisaties die volop in beweging zijn. Hoe neem je als stuurman/-vrouw beslissingen over ingrijpende veranderingen, hoe maak je daarin de juiste keuzes om daarmee successen te behalen?


Practice Leaders

De Masterclass Strategisch PPM wordt verzorgd door Practice Leaders, die ieder in Nederland een naam hebben opgebouwd binnen het vakgebied van Project Portfolio Management. Als seniorprofessional verbonden aan een management/adviesbureau ondersteunen ze verschillende organisaties bij vraagstukken in de besturing van innovatie en verandering. In de sessies behandelen zij onderdelen uit bestaande en nieuwe theorieën en lichten zij dit toe met best practices en cases.

De inhoudelijke programmering van de masterclass berust bij drs. Jan G. Bloem. Jan is al ruim 20 jaar actief op het gebied van PPM en change management, auteur van diverse publicaties in het vakgebied en staat aan de basis van PPM FLOW! een raamwerk voor modern project portfolio management. Hij is sinds 2004 samen met CKC de organisator van het PPM Jaarcongres.


Programma overzicht
Dinsdag 15 november 16.00 uur

Dinsdag 22 november 16.00 uur


Dinsdag 6 december 16.00 uur
Sessie 6 - Beginnen met Strategisch PPM - Jan Bloem - Monique van Gestel - van Gils


6 redenen om erbij te zijn

Practice Leaders

Leer van de Practice Leaders, die ieder in Nederland een naam hebben opgebouwd binnen het vakgebied van Project Portfolio Management.

Inzichten

Je wordt meegenomen in nieuwste ontwikkelingen in PPM, om steeds de juiste initiatieven te kiezen en te realiseren, die de organisatie helpen haar strategie waar te maken.

Visie

We gaan van doelen en strategie naar realisatie en weer terug. Het is top-down én bottom-up. Het gaat over het Waarom, het Wat en het Hoe.

Kennis

Leer van de Practice Leaders en mede-deelnemers en gebruik de opgedane kennis binnen je eigen organisatie.

Dialoog

Ga in gesprek met managers die elders met soortgelijke vraagstukken bezig zijn.

Toepasbaar

Onderdelen uit zowel bestaande als nieuwe theorieën worden toegelicht aan de hand van best practices en cases.

Impressie

Impressies

Nieuws

OVERZICHT NIEUWS

Algemeen


Doelgroep

De Masterclass Strategisch PPM is er voor iedereen die een leiding- en richtinggevende rol heeft in organisaties: bestuurders, directeuren, transitiemanagers, programmamanagers, (project) portfoliomanagers, organisatieprofessionals, business change managers, business developers, product owners, release train engineers en managers PMO.


Kosten en voorwaarden

De Masterclass Strategisch PPM die gepland stond in november / december 2022 is geannuleerd. Wij gaan de komende tijd bekijken of de masterclass aankomend jaar op de congresagenda komt en zo ja, in welke vorm. Houd onze socials in de gaten voor de laatste informatie omtrent deze masterclass. 

Kosten en voorwaarden
Deelnemers aan de Masterclass Strategisch PPM betalen € 2.950,- excl. BTW per persoon voor de serie van sessies. Er is een korting voor meerdere deelnemers van dezelfde organisatie.

Deelnameprijzen zijn als volgt:

  • Ik schrijf mezelf in voor de Masterclass Strategisch PPM en betaal het reguliere tarief van € 2.950,- excl. BTW.
  • Ik schrijf mezelf in voor de Masterclass Strategisch PPM en ben 2e persoon van dezelfde organisatie (tijdens dezelfde masterclass) en betaal € 2.700 ,- excl. BTW
  • Ik schrijf mezelf in voor de Masterclass Strategisch PPM en ben 3e persoon van dezelfde organisatie (tijdens dezelfde masterclass) en betaal € 2.450 ,- excl. BTW

Deelname is inclusief een diner bij iedere masterclass, parkeren en toegang tot de elektronische leeromgeving. Na ontvangst van de factuur dient u het bedrag binnen 14 dagen (uiterlijk voor aanvang van de eerste masterclass) te voldoen.

Bevestiging van inschrijving
Na uw digitale inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email.
Heeft u binnen 24 uur niks ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de eerste masterclass, ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving en de laatste praktische informatie.

NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de AVG/GDPR. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven (aanmelding@ckc-seminars.nl).

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent, stellen wij u graag in de gelegenheid om een collega af te vaardigen. Wij ontvangen graag de naam, functie en het emailadres van de betreffende collega.

Indien u uw inschrijving wilt annuleren,  dient u rekening te houden met de volgende regeling:
Bij annulering tot 4 weken voor de datum van plaatsvinden van de eerste masterclass, berekenen wij € 250,- (excl. BTW) aan annuleringskosten. Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Annuleren en het wijzigen van deelname dient per email  te geschieden (aanmelding@ckc-seminars.nl).

Facturering en betaling
Facturen worden per email verzonden naar het, bij inschrijving opgegeven, zakelijke emailadres. Indien u ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijke, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier.

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Op al onze congressen/masterclasses zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Contact

Christine Kwekkeboom
Deelnemersregistratie
+31 (0)40 214 63 04
aanmelding@ckc-seminars.nl

Joyca van Essen
Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 02
joyca@ckc-seminars.nl

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid.
Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen.

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen.
CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl
In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren.
Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren.
CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd.
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed.
CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.