Effectief organiseren van de besluitvorming om duurzame resultaten te bereiken

De juiste afwegingen kunnen maken tussen innovatie en continuïteit vormt misschien wel de belangrijkste uitdaging voor leiding van veel organisaties. De afwegingen zelf zijn soms al aardig ingewikkeld, maar nog complexer is de vraag welke structuren en culturen van besluitvorming helpen om die afwegingen tussen verschillende veranderinitiatieven goed te kunnen maken.

De ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Technologische, biologische en daarmee gecombineerde sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen komen in hoog tempo over organisaties heen. Disruptief is het nieuwe normaal geworden. Veel organisaties zetten daarom in op de transitie naar wendbaarheid. Met (veel) projecten en agile (scrum) werken. Maar hoe zet je de lijnen daarvoor uit en hoe organiseer je dat? Hoe houd je overzicht en zorg je voor het juiste inzicht? Hoe beïnvloed je het ‘geweten’ van de organisatie als het gaat om het bouwen aan de toekomst ervan, een toekomst die andere dingen vraagt dan het verleden heeft gebracht? Hoe verbind je daarbij strategie en operatie?

In de eerste sessie worden de deelnemers meegenomen in het richten, ramen en realiseren van het (project)portfolio. En op het implementeren van deze aspecten in verschillende fasen van volwassenheid van een organisatie. Daarbij maken we verbinding met de organisaties van de deelnemers. Hiermee wordt tevens de rode draad voor de masterclass neergezet.

Practice Leader Jan Bloem
De inhoudelijke programmering van de masterclass berust bij Jan Bloem. Hij zal tevens de eerste sessie doceren. Jan is senior consultant en coach in het vakgebied Project Portfolio Management, verbonden aan PPMpro en Improven. Hij ondersteunt verschillende organisaties bij het verbeteren van de (project) portfoliobesturing. Hij doceert sinds 2014 in de Leergang PPM via PPMpro. Jan is sinds 2004 organisator van het PPM Jaarcongres en heeft met verschillende publicaties aan de ontwikkeling van het vakgebied bijgedragen. De afgelopen jaren ontwikkelde hij de aanpak PPM FLOW!

Bekijk hier het volledige programma.

Masterclass Strategisch PPM
Voor iedereen die een leiding- en richtinggevende rol heeft in organisaties: van bestuurders/ directeuren tot programmamanagers, (project) portfoliomanagers, organisatieprofessionals, business change managers, business developers, product owners en managers PMO.
Ook interesse in deelname? Meld je hier aan.

OVERZICHT NIEUWS