Linda Kester - Strategisch Portfolio Framework® voor overzicht en focus en succes

Op dinsdag 19 april vindt de 2e sessie plaats van de Masterclass Strategisch PPM. In zes bijeenkomsten, verzorgd door Practice Leaders, wordt een leertraject geboden om bestuurders, directeuren en (portfolio)managers beter in staat te stellen hun rol in te vullen in organisaties die volop in beweging zijn. Hoe neem je als stuurman/-vrouw beslissingen over ingrijpende veranderingen, hoe maak je daarin de juiste keuzes om daarmee successen te behalen?

De tweede sessie zal verzorgd worden door Linda Kester, Founding Partner, JigsEye, waar zij dieper in gaat op het ‘Strategisch Portfolio Framework® voor overzicht en focus en succes ’.

De sleutel tot het effectief implementeren van de strategie ligt niet in het implementeren van nóg meer programma’s, projecten en initiatieven, maar in het bieden van overzicht en focus, zodat er een wendbare organisatie wordt gevormd. Strategisch Portfolio Framework® bestaat uit een visuele blauwdruk, een ‘foto’, waarmee in één oogopslag duidelijk wordt wat de strategische transitie behelst en hoe dit relateert aan een veranderende markt omgeving. Het vormt de basis waarmee de organisatie direct ziet:

  • Welke activiteiten (niet) bijdragen aan de strategische transitie en een (veranderende) klantbehoefte.
  • Waar je je focus moet leggen om te kunnen versnellen in de executie van de strategie.
  • Wat je moet doen om je voor te bereiden op een (snel) veranderende toekomst.

Linda Kester, verbonden aan JigsEye, is wetenschappelijk expert in strategisch portfolio management en grondlegger van de portfolio methodiek. JigsEye richt zich als bureau op het versnellen van de strategie-executie van organisaties. Met een aanpak die organisaties overzicht en focus geeft en daarmee zorgt voor de helderheid die nodig is om vaart te kunnen maken.

Meld je nu aan voor de Masterclass Strategisch PPM!

OVERZICHT NIEUWS