Programma Masterclass Strategisch PPM

Jan Bloem
Dinsdag 1 november 16.00 uur Sessie 1 - Effectief organiseren van de besluitvorming om duurzame resultaten te bereiken

In deze sessie worden de deelnemers meegenomen in het richten, ramen en realiseren van het (project)portfolio. En op het implementeren van deze aspecten in verschillende fasen van volwassenheid van een organisatie. Daarbij maken we verbinding met de organisaties van de deelnemers. Hiermee wordt tevens de rode draad voor de masterclass neergezet.

Jan Bloem, verbonden aan PPMpro en Improven, is senior consultant en coach in het vakgebied Project Portfolio Management. Jan ondersteunt verschillende organisaties bij het verbeteren van de (project) portfoliobesturing. Hij doceert sinds 2014 in de Leergang PPM via PPMpro. Jan is sinds 2004 organisator van het PPM Jaarcongres en heeft met verschillende publicaties aan de ontwikkeling van het vakgebied bijgedragen. De afgelopen jaren ontwikkelde hij de aanpak PPM FLOW!

Jan Bloem

Directeur, PPMpro en Consultant Projects & Change, Improven


Linda Kester
Dinsdag 8 november 16.00 uur Sessie 2 - Strategisch Portfolio Framework® voor overzicht en focus en succes

De sleutel tot het effectief implementeren van de strategie ligt niet in het implementeren van nóg meer programma’s, projecten en initiatieven, maar in het bieden van overzicht en focus, zodat er een wendbare organisatie wordt gevormd.

Strategisch Portfolio Framework® bestaat uit een visuele blauwdruk, een ‘foto’, waarmee in één oogopslag duidelijk wordt wat de strategische transitie behelst en hoe dit relateert aan een veranderende markt omgeving. Het vormt de basis waarmee de organisatie direct ziet:

  • Welke activiteiten (niet) bijdragen aan de strategische transitie en een (veranderende) klantbehoefte.
  • Waar je je focus moet leggen om te kunnen versnellen in de executie van de strategie.
  • Wat je moet doen om je voor te bereiden op een (snel) veranderende toekomst.

Linda Kester, verbonden aan JigsEye, is wetenschappelijk expert in strategisch portfolio management en grondlegger van de portfolio methodiek. JigsEye richt zich als bureau op het versnellen van de strategie-executie van organisaties. Met een aanpak die organisaties overzicht en focus geeft en daarmee zorgt voor de helderheid die nodig is om vaart te kunnen maken.

Linda Kester

Founding Partner, JigsEye


Bas te Wierik
Dinsdag 15 november 16.00 uur Sessie 3 - De Strategiekaart als hulpmiddel voor focus & keuzes

De traditionele rol van de portfoliomanager is aan verandering onderheving maar de kern van het takenpakket blijft overeind: verbinding leggen tussen de strategische richting enerzijds, en het totale pakket aan veranderinitiatieven anderzijds. In deze sessie gaan we in op de ‘harde’ en ‘zachte’ vaardigheden van de portfoliomanager en gaan we aan de slag met het creeëren van focus & keuze met behulp van De Strategiekaart. Dit hulpmiddel is erop gericht om de strategische thema’s door te vertalen naar concrete doelen en KPI’s en grip te houden op de juiste balans en richting in uw portfolio.

 

Bas te Wierik is zelfstandig consultant. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn strategie & business development, project portfoliomanagement en transformatie management. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring in Strategie & Executie en helpt opdrachtgevers met het verbeteren van hun prestaties door ze te ondersteunen in het doorvertalen van de strategie naar concrete veranderinitiatieven en het begeleiden van de benodigde transformatieprojecten.

Bas te Wierik

Zelfstandig consultant op het gebied van Strategy Exécution, Business Development en Transformation Management, voormalig Associate Partner bij Been Management Consulting


Marjans van Benthem
Dinsdag 22 november 16.00 uur Sessie 4 - Besluitvorming en roadmapping in Agile omgevingen

Hoe creëer je een oplossing om snel keuzes te maken en deze te visualiseren in een transparante roadmap. Vooral om duidelijkheid te bieden in situaties waar een overdaad aan wensen en ideeën is en waar het maken van echte keuzes wordt ontweken als gevolg van politiek en verborgen agenda’s. Hoe doe je dat, wat kom je tegen, welke oplossingen zijn er. Bijvoorbeeld via:

  • Keuzes maken met behulp van een lichtgewicht besluitvormingsproces.
  • Bepalen wat als eerste opgepakt gaat worden.
  • Maken van een portfoliomuur die werkt als transparante roadmap naar de toekomst.

Marjans van Benthem is zelfstandig Agile Coach en Trainer en voorheen Agile Change Agent, Coach en Trainer bij Prowareness. Zij heeft vanuit haar achtergrond als politicologe een scherp oog meegekregen voor mensen, organisatieontwikkeling en dynamiek. Marjans creëert beweging door beperkende patronen in gedrag en onderliggende overtuigingen aan het licht te brengen, als middel om eigenaarschap te vergroten. Zij streeft naar duurzame verandering. Op tactisch en strategisch niveau werkt Marjans met management ter verbetering van organisatieprocessen en -structuren om te transformeren in flexibele, klantgerichte bedrijven.

Marjans van Benthem

Zelfstandig Agile Coach en Trainer, Associate van Ngenious


Joyce Oomen
Dinsdag 29 november 16.00 uur Sessie 5 - Innovatie portfoliomanagement en de drie horizonnen van innovatie

Organisaties zijn gericht op continuïteit en moeten continu vernieuwen en innoveren om hun positie veilig te stellen. Ze gaan daarom aan de slag met vele nieuwe initiatieven. Vaak is het lastig om niet alleen na te denken over vernieuwing van je huidige assortiment, maar ook om overzicht te houden en te zien wat nog meer nodig is. Het is niet meer duidelijk of initiatieven daadwerkelijk een strategische bijdrage leveren en wat het resultaat of de voortgang van deze initiatieven is.

We gaan aan de slag om het projectportfolio voor een fictief bedrijf te optimaliseren. Hierbij passen de deelnemers gedurende de game stapsgewijs een aantal belangrijke principes van innovatie portfoliomanagement toe. We leren ook dat het type innovatie bepaalt welk soort ontwikkelingsproces toegepast zou moeten worden. Vervolgens leggen we de link naar de eigen organisatie. Hoe hebben wij dit eigenlijk geregeld? Hoe is bij ons deze verdeling? Zou dit anders moeten? En zo ja, hoe pakken we dit aan?

Joyce Oomen, verbonden aan Pimcy, is een innovatie consultant en facilitator met ruime kennis en ervaring op het gebied van servicedesign, innovatiemanagement en portfoliomanagement. Pimcy Innovatie & Portfoliomanagement is een netwerkorganisatie en helpt organisaties om innovatie of verbetering in dienst, product of business model op een betere manier te organiseren en in te bedden in de organisatie. Resultaat is tevreden klanten, een versnelling van innovatie, een vergroot innovatief vermogen en gemotiveerde medewerkers. Pimcy gebruikt hiervoor tools en technieken voortkomend uit Service Design, Lean Startup, Innovatiemanagement, Changemanagement en Portfolio Management.

Joyce Oomen

Innovatie Consultant en Facilitator, Pimcy Innovatie- en Portfoliomanagement


Jan Bloem Monique van Gestel - van Gils
Dinsdag 6 december 16.00 uur Sessie 6 - Beginnen met Strategisch PPM

Aan de hand van een praktijkcase doorlopen we de inrichting van PPM in een organisatie en de ontwikkeling daarvan in de tijd. En we doen een wrap-up langs het raamwerk van PPM FLOW!
Praktijkcase: Beginnen met strategisch PPM in een niet projectmatige omgeving
Je krijgt de opdracht: “We willen ‘iets’ met de besturing rondom alle voor onze organisatie belangrijke complexe veranderingen en projecten”. Waar begin je dan? Hoe neem je de stakeholders hierin mee? Wat kun je verwachten en wat moet je vermijden? Hoe zorg je dat je podium krijgt, dat je echt aan tafel zit en dat portfoliomanagement echt gaat bijdragen aan het behalen van de strategische doelen van de organisatie? De sleutel ligt niet enkel in het vakgebied PPM, veranderkunde is zeker zo belangrijk…. In deze praktijkcase neemt Monique van Gestel je mee in de ontwikkeling van strategisch PPM aan de hand van haar praktijkervaring bij twee hogescholen.
Monique van Gestel is portfoliomanager bij Fontys hogescholen. Zij is verantwoordelijk voor het richten en inrichten van een geheel nieuw portfoliomanagement office bij Fontys. Voor haar is dit niet de eerste keer dat zij aan de wieg staat van een nieuw in te richten afdeling voor portfoliomanagement. Bij Avans Hogeschool had zij al ervaring opgedaan met het inrichten van portfoliomanagement. De inrichting en werking van project portfoliomanagement in een omgeving waar (projectmatige) vernieuwingen niet core business zijn is geen eenvoudige opgave. In 2019 werd Monique hiervoor genomineerd voor de landelijke awards Portfoliomanager of the Year.

Jan Bloem

Directeur, PPMpro en Consultant Projects & Change, Improven

Monique van Gestel - van Gils

Portfoliomanager, Fontys University of Applied Sciences